Távhővezeték tervezés egy különleges területe a közműtervezési feladatoknak: egyszerre igényel gépészmérnöki és építőmérnöki tudást, amelyet e kettőség révén elsajátítani iskolapadban nehézkes, inkább sok évi szakági tervezési munkával, illetve idősebb kollégáktól való tanulás útján lehetséges. 

A vezetékekben jellemzően változó hőmérsékletű forróvíz (méretezési állapotban legtöbbször 100˚C feletti) hőtágulása a vezeték mozgását eredményezi. A csövezetékekben, főleg a földbetemetett vezetékekben ezen mozgások akadályozva/gátolva vannak, amelyek feszültségeket okoznak. 

A távhővezeték tervezés azért nehéz feladat, mert a tereptárgyak, egyébközművek figyelembevételén túl a hőtágulások okozta feszültségek megengedett értéken belül tartására is ügyelni kell.

Társaságunk nagy tapasztalattal rendelkezik kis és nagy (akár DN800) méretű csővezeték földbefektetett és szabadonvezetett nyomvonalainak engedélyes kiviteli terveinek elkészítésében.  


A vízvezeték és csatorna tervezések tekintetében első tapasztalatainkat távhővezeték miatti víz vagy csatorna kiváltások során szereztük. Későbbiek folyamán többször vállalkoztunk önálló víz- vagy csatorna tervezési munkák elvégzésére is. Közcső tervezéseken túl jelentős tapasztalattal rendelkezünk egy sajátos területen, a bekötővezetékek tervezésében, amely már szorosabban kapcsolódik az épület építész és gépész szakági terveihez.

Számos beruházás (akár ingatlan, akár egyéb infrastruktúra) esetén több külső közmű kiváltására és/vagy fejlesztésére van szükség. Véeleményünk szerint lyenkor a legjobb megoldás ezen feladatokat egy tervező cég kezében tudni. Csapatunk számos alkalommal bírkózott meg ilyen feladatok nem könnyen átlátható műszaki és engedélyezési útvesztőjében. Saját munkatársaink által készülő távhő, víz és csatorna tervezéseken túl szoros kapcsolatban állunk további közmű szakágak pl. gáz, elektromos és távközlés tervezési feladatokat ellátó szakemberekkel is.

Távhőhálózatok, vagy ipari létesítményekben elkerülhetetlen feladat a betervezett forró- vagy melegvizes csővezeték nyomvonalának csőszilárdsági méretezése is. Ezek elvégzéséhez ugyan egyes csőgyártok és szakirodalom nyújtanak segítséget, azonban az általunk használt nemzetközileg egyik legelismertebb 3D szimulációs szoftver (ROHR2) képességeivel, illetve mérnökeink szakirányú tapasztalatai segítségével a csővezetékek, illetve elemeinek pontos hossza, mérete, illetve falvastagsága, valamint az alátámasztások és kompenzációk kialakítása a legnagyobb biztonsággal meghatározható.

Megrendelők állandó igényének megfelelve terveinkhez legtöbbször árazott költségvetéseket vagy mennyiség kiírásokat szállítunk. Hosszútávú tervezési tapaszatalatainknak köszönhetően szolgáltatásaink közé tartozó tervezői feladatokra általában több, mint megfelelő pontosságú költségbecslést tudunk adni még a tervezési feladat megkezdése előtt. Valójában tervezői díjunk megállípítása is legtöbbször ezen díjalapkalkulációból indul ki. A leírtak egyenes következménye, hogy szívesen vállalkozunk szakági tanulmány- vagy koncepciótervek kidolgozására is.